For spesielt interesserte

Trykksaker og illustrasjoner

__________________________________________________

Illustrasjoner

Damekoret Corevi på Levanger ønsket illustrasjoner til sitt årlige arrangement Jentekveill.

_____________________________________________________

Kalendere

Wenche med C lager hvert år kalender i forskjellig format.

Lager også på bestilling.

Copyright: WmC 2009

_____________________________________________________

Plakater

Anita Myhre Sommervold tilbyr ansikt- og kroppspleie på Grande i Ørland.
Hun ønsket plakater til sin stand på Bygdadagene på Austrått.

____________________________________

Blandakoret Uthaug Songlag har fått laget plakater, annonser og program for sine konserter og arrangementer.

___________________________________________________

Konvolutter

Entreprenørbedriften Xwire AS har fått trykket konvolutter med logo.

Konvolutter trykkes i mindre opplag etter behov.

___________________________________________________

Brosjyrer

Solvang Gård på Opphaug fikk laget brosjyre/prisliste da han ville markedsføre sin kalkun-/cateringbedrift. Med bilder av gode retter med priser, samt informasjon om bedriften, fikk han fortalt alle i nedslagsfeltet hvor han holdt til og hva han kunne tilby.